اسناد تازه فاش شده دولت کمونستی چین حاکی از هراس و نگرانی مقامات این کشور نسبت به خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و گسترش شورشگری به خاک چین است.

اسناد تازه فاش شده دولت کمونستی چین حاکی از هراس و نگرانی مقامات این کشور نسبت به خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و گسترش شورشگری به خاک چین است.
به گزارش خبرگزاری دید، روزنامه نیویارک تایمز که این اسناد ۴۰۳ صفحه‌ای را نشر کرده است، از قول رییس جمهور شی جینپینگ نگاشته است که سرچشمۀ افراطگرایی و شورشگری در سینکیانگ چین، افغانستان و سوریه است.
گفته شده که بیشتر محتوای این اسناد، بیانات و سفارشات رییس جمهور شی جینپینگ به مقام‌های چینی است که در جریان و پس از سفر وی به ولایت مسلمان نشین سینکیانگ ایراد شده است.
رییس جمهور چین در سال ۲۰۱۴ و پس از حملۀ تندروان اویغور بر یک ایستگاه قطار آهن که منجر به کشته شدن ۳۱ نفر شد، به ولایت نا امن سینکیانگ سفر کرده بود.
شی جینپینگ در سفر به سینکیانگ به مقام‌های چینی دستور داده بود تا «با تمام نیرو و با استفاده از تمام ارگان‌های دولت، بر ضد تروریزم، افراد نفوذی و جدایی طلبی مبارزه کرده و قطعاً ترحم نشان ندهند».
رییس جمهور چین هشدار داده بود که ناامنی در افغانستان و سوریه سبب تشدید خطرات در چین خواهد شد. به گفته او، «اویغورها به سوریه و افغانستان سفر کرده و پس از برگشت از داعیۀ استقلال طلبی در سینکیانگ که خود آن را ترکستان شرقی و کشور آبایی شان می‌دانند، دفاع خواهند کرد.»
آقای شی جینپینگ گفته است:«پس از خروج قوای امریکایی از افغانستان، سازمان‌های تروریستی مستقر در افغانستان و پاکستان فوراً به آسیای مرکزی نفوذ کرده می‌توانند. دهشت افگنان ترکستان شرقی که آموزش عملی جنگ را در سوریه و افغانستان آموخته‌اند، هر زمانی حملات دهشت افگنی را در سینکیانگ انجام داده می‌توانند.»
روزنامۀ نیویارک تایمز گزارش داده است که این مدارک توسط «یک عضو دستگاه سیاسی چین» فاش شده است، اما جزئیات بیشتری در مورد منبع داده نشده است.
سازمان ملل متحد گفته است که حکومت چین بیش از یک میلیون اویغور و دیگر گروه‌های اقلیت مسلمان را در کمپ‌های کار اجباری بازداشت کرده است.
حکومت چین هرگونه بدرفتاری با اویغورها و دیگر مسلمان را در آن کشور رد کرده و ادعا دارد که مسلمانان سینکیانگ را در «مراکز آموزش‌ حرفه» مهارت‌های جدید می‌آموزاند تا از این طریق با افراط گرایی اسلامی و جدایی طلبی مبارزه شده باشد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که وزارت خارجۀ چین تاکنون به پرسش‌ها در مورد اسناد فاش شدۀ دولتی آن کشور، پاسخی ارائه نکرده است.
گزارش اسناد فاش شده دولت چین از سوی نیویارک تایمز در ۴۰۰ صفحه نشر شده است.

کد خبر: 58971