کابلی ها از قدیم گفته اند:« کابل بی زر باشید، بی برق نی» و اینک پایتخت کشور در برف زمستانی سپید پوش شده است.
برف پس از ماه ها کابل را سپید پوش و آسمان آن را نقره فام کرده است و این برف و این هوای پاک را کابلیان به فال نیک می گیرند.
کد خبر: 40233