کاردار سفارت امریکا در کابل از دیدارش با اعضای تیم مذاکره کننده دولت خبر داده و گفته که تحت تاثیر تاکید این تیم بر اتحاد، آمادگی‌ها، موثریت و دستاوردهای ۱۹ سال اخیر افغانستان قرار گرفته است.

کاردار سفارت امریکا در کابل از دیدارش با اعضای تیم مذاکره کننده دولت خبر داده و گفته که تحت تاثیر تاکید این تیم بر اتحاد، آمادگی‌ها، موثریت و دستاوردهای ۱۹ سال اخیر افغانستان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری دید، راس ویلسون کاردار سفارت امریکا در کابل امروز پنجشنبه(١٤ حمل) از دیدارش با هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان خبر داد و بر حمایت از تلاش‌های این تیم تآکید کرد.
آقای ویلسون در صفحه توییترش نگاشته است: تحت تأثیر تأکید آنان بر اتحاد، آمادگی‌ها، موثریت و دستاوردهای ١٩ سال اخیر این کشور قرار گرفتم.


کاردار امریکا در کابل همچنان افزوده است که به شدت از تلاش‌های تیم مذاکره کننده در گفت‌وگو با طالبان حمایت می‌کند.

کد خبر: 66013