حسن کاظمی قمی فرستاده ویژه رییس جمهور ایران برای افغانستان گفته است که ثبا کشورهای منطقه و پیرامونی در گرو ثبات در افغانستان است.


به گزارش خبرگزاری دید، فرستاده ویژه رییس جمهور ایران برای افغانستان در حاشیه نشست مسکو گفته است که ثبات در منطقه در گرو ثبات در افغانستان است.
آقای کاظمی قمی گفته که اگر در افغانستان ثبات حاکم باشد، این ثبات به کشور های منطقه نیز سرایت می‌کند و اگر این کشور ناامن باشد، بدون شک منطقه را بی ثبات خواهد کرد.
به باور آقای قمی، امروز تروریزم هویت منطقه‌ای نداشته و از سوی قدرت‌های بزرگ مثل امریکا حمایت می‌شود و این موضوع تهدیدی است علیه همگان و همه موظف هستند که علیه آن مبارزه کنند.
فرستاده ویژه ایران برای افغانستان در خصوص ساختار سیاسی در افغانستان می‌گوید که تعیین و شکل دولت و حاکمیت در افغانستان مربوط مردم این کشور است و آرزو دارد که دولتی در این کشور شکل بگیرد که مبتنی بر خواست ملت آن باشد.
کاظمی قمی در حالی این موارد را بیان کرده که قرار است نشستی با اشتراک وزرای خارجه کشور های همسایه در پیوند به بحران افغانستان در تهران برگزار شود.

کد خبر: 98039