آگاه امور سیاسی می‌گوید که موضع‌گیری شهید کاظمی در تمام مسائل مهم و سرنوشت‌ساز ملی بود و هیچ وقت مربوط به یک قوم و قبیله نشد.

آگاه امور سیاسی می‌گوید که موضع‌گیری شهید کاظمی در تمام مسائل مهم و سرنوشت‌ساز ملی بود و هیچ وقت مربوط به یک قوم و قبیله نشد.
کبیر رنجبر آگاه امور سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری دید، شهید کاظمی را یک شخصیت فرهیخته خواند و گفت: من در یک دوره با کاظمی در مجلس همصنفی بودم و رابطه‌ای که با آن شهید داشتم، واقعاً یک رابطه تاریخی بود.
رنجبر افزود: موضع‌گیری شهید کاظمی در تمام مسائل مهم و سرنوشت‌ساز، موضع‌گیری ملی بود و هیچ وقت مربوط به یک قوم و قبیله نبود.
وی تصریح کرد: کاظمی دوست شخصی من بود و من احترام خاصی به وی داشتم و در مقابل احترامی که او به من داشت استثنایی بود، زیرا هر دوی ما همیشه در سنگر خدمت به مردم افغانستان بودیم.
این چهره سیاسی کشور اظهار داشت که نبود کاظمی یک ضایعه بزرگ است و او می‌توانست در پروسه صلح نقش بزرگی را بازی کند و در حل مشکلات افغانستان راه‌حل باشد.
گفتنی است که شهید سید مصطفی کاظمی و جمعی از همراهانش به تاریخ ۱۵ عقرب سال ۱۳۸۶ زمانی که برای دیدار با مردم و فابریکه قند بغلان، به بغلان مرکزی رفته بود در اثر حمله انتحاری به شهادت رسید.

کد خبر: 58161