این آلبوم روایت تلخ سرنوشت نسلی است که کرونا، آستن به نابودی کاملش بر زده است. نسلی که صدها «قصه» و «اختلاط» در سینه دارد و تاریخ زنده حوادث چهار دهه اخیر کشور است. سالخوردگان را محافظت کنید!

کد خبر: 71307