گزارش‌ها حاکی است که یکی از رهبران طالبان پاکستانی که در افغانستان فعالیت داشت، کشته شده است. این رهبر طالبان پاکستان شریار محسود نام داشته است.

گزارش‌ها حاکی است که یکی از رهبران طالبان پاکستانی که در افغانستان فعالیت داشت، کشته شده است. این رهبر طالبان پاکستان شریار محسود نام داشته است.
به گزارش خبرگزاری دید، طالبان پاکستانی گفته‌اند که این فرمانده طالبان پاکستانی در ولایت کنر فعالیت داشت و در انفجار یک ماین کنار جاده کشته شده است.
تاکنون هیچ گروه یا فردی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
گفته می‌شود که شیریار محسود سومین فرد مهم در تحریک طالبان پاکستان است که در روزهای اخیر در افغانستان کشته شدند.
ارتش پاکستان این گروه را به انجام حملاتی در قلمرو پاکستان متهم می‌داند و می‌گوید سرویس امنیت ملی افغانستان به اعضای این گروه در خاک افغانستان پناه داده. کابل این اتهام را رد کرده است.

کد خبر: 62628