محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح کشور گفته است که کشورهای جهان باید برای رسیدن به صلح پایدار، ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان را برای از میان برداشتن عوامل جنگ هماهنگ سازند.

محمد کریم خلیلی رییس شورای عالی صلح کشور گفته است که کشورهای جهان باید برای رسیدن به صلح پایدار، ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان را برای از میان برداشتن عوامل جنگ هماهنگ سازند.
آقای خلیلی روز گذشته در نشست بین‌المللی صلح، امنیت و توسعه‌ انسانی، در سئول پایتخت کوریای جنوبی گفته است که سازوکارهایی که در مناسبات داخلی کشورها و روابط بین‌الملل منجر به صلح و زندگی مسالمت‌آمیز می‌شود، باید تقویت شود.
این نشست دو روزه امروز جمعه از سوی فدراسیون صلح جهانی برگزار شده است که در آن، شماری از سران کشورها و چهره‌های سیاسی جهانی شرکت کرده‌اند.
همچنان گفته شده است که این نشست فرصت‌ها و چالش‌های صلح در پیوند به امنیت و توسعه‌ انسانی را بررسی می‌کند.
خلیلی افزوده است:«کشورهایی که در آن‌ها منازعه جریان دارد باید یک چارچوب فراگیر سیاسی را برای‌شان تعریف کنند تا در میان جوانب درگیر، زبان، اهداف و منافع مشترک ایجاد شود.»
رییس شورای عالی صلح در بخشی از سخنانش گفته است که کشورهای جهان برای رسیدن به صلح از حالت بی‌تفاوتی بیرون شده و با پدیده‌ «جنگ» و «صلح» به‌عنوان پدیده‌های جهانی‌ که با سرنوشت همه‌ انسان‌ها پیوند دارد، برخورد کنند

کد خبر: 41957