کمیته مصئونیت خبرنگاران خواستار وضاحت در مورد ادعای سخنگوی وزارت داخله شد

کد خبر: 87271