در هفته گذشته، شماری در برابر دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در بلخ گردهم جمع شده بودند و متعرض بودند که یکی از نامزدان بلخ حق آن‌ها را خورده است و از کمیسیون می‌خواستند به این عدالت خواهی آن‌ها توجه کند.به تازه‌گی کمیسیون انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی ۳۳ ولایت کشور را اعلام کرد و در این فهرست ۴۰۴ زن در سراسر کشور نامزد انتخابات پارلمانی هستند.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی کمیسیون انتخابات در فهرست ابتدایی، نام ۲۱۶۱ نفر شامل است.
نام ۱۴۱ نامزد از ۲۶ ولایت به دلایل مختلف از جمله کامل نبودن اسنادشان از این فهرست حذف شده است.
بربنیاد جدول کمیسیون انتخابات، ۹۲ نامزد برای انتخابات پارلمانی در فهرست ابتدایی کمیسیون موجود است و تنها دو نامزد که هر دو مرد است از لیست ابتدایی حذف شده‌اند.
در لیست ابتدایی کمیسیون انتخابات از بلخ، ۲۰ نامزد زن برای انتخابات پارلمانی دیده می‌شود.
اما باشندگان ولایت بلخ از کمیسیون انتخابات می‌خواهند که اسناد نامزدان انتخابات پارلمانی بلخ را به گونه جدی و مستقلانه بررسی کند.
نرگس ابراهیمی دانشجوی دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه بلخ ازکمیسیون انتخابات برای خلق اعتبار نزد مردم، باید مدارک نامزدان بلخ را به گونه جدی مورد ارزیابی قرار بدهد.
او که با خبرگزاری دید، صحبت می‌کرد تاکید می‌کند که اگر کمیسیون به گونه جدی اسناد نامزدان را بررسی کند، شماری از لیست نهایی حذف خواهند شد.
محمد صابری که به تازه‌گی از ایران به مزار شریف برگشته است، با ابراز نگرانی می‌گوید: خدا کند که کمیسیون انتخابات از نامزدان رشوه نگیرد.
وی خاطر نشان می‌سازد که مرحله بررسی اسناد نامزدان انتخابات بسیار مهم است و در این قسمت کمیسیون باید بی‌طرفی خود را حفظ کند.
ستاره موسوی دانشجوی دانشکده طب به خبرنگار دید می‌گوید که کمیسیون انتخابات در دور گذشته در قسمت بررسی اسناد نامزدان جدی عمل نکرده است و تصریح می‌کند که برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی بلخ به شماری در بلخ سلاح توزیع کرده است.
طی یک ماه اخیر شماری از صفحات اجتماعی فیسبوک تبصره می‌کردند که شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی از لیست ابتدایی کمیسیون انتخابات به علت توزیع سلاح حذف شده‌اند.
در هفته گذشته، شماری در برابر دفتر ساحوی کمیسیون انتخابات در بلخ گردهم جمع شده بودند و متعرض بودند که یکی از نامزدان بلخ حق آن‌ها را خورده است و از کمیسیون می‌خواستند به این عدالت خواهی آن‌ها توجه کند.
فهرست نهایی نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها یک هفته بعد اعلام می‌شود و نامزدان از ششم تا ۲۵ میزان به مبارزات انتخاباتی می‌پردازند.
کمیسیون انتخابات اعلام کرده است که نامزدان حذف شده دو هفته فرصت دارند که اعتراض و شکایت خویش را با کمیسیون شکایات انتخاباتی درمیان بگذارند.
با این همه، قرار است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها در ۲۸ میزان سال روان برگزار شود.
اختر سهیل- خبرگزاری دید


کد خبر: 32154