کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای سومین بار توانست رتبه اول را در میان ۱۲۳ نهاد حقوق بشری در ایتلاف جهانی نهادهای حقوق بشری کسب کند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای سومین بار توانست رتبه اول را در میان ۱۲۳ نهاد حقوق بشری در ایتلاف جهانی نهادهای حقوق بشری کسب کند.
به گزارش خبرگزاری دید، شهرزاد اکبر رییس کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گرامی‌داشت از تمدید اعتبار کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گفت:« نهادهای ملی حقوق بشری هر پنج سال یک بار از سوی مجمع جهانی نهادهای حقوق بشری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ما برای سومین بار توانستیم به عنوان یک کمیسیون مستقل و کارکرد خوب و رعایت تمام معیارهای این ایتلاف رتبه اول را کسب کنیم.»
بانو شهرزاد در ادامه گفت که یکی از امتیازات کسب رتبه A در این ایتلاف این است که این نهاد می‌تواند در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشری رای بدهد و همچنان می‌تواند در شورای حقوق بشر ملل متحد آزادانه شرکت کند.
محمد نعیم نظری معاون کمیسیون حقوق بشر کشور در مورد تمدید رتبه A کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت:«در ۱۷ سال از فعالیت خود به منظور نظارت، حمایت، ترویج و نهادینه سازی ارزش‌های حقوق بشری دستاوردهای بزرگی داشته است.»
آقای نظری همچنان افزود که این کمیسیون در سال ۲۰۱۹ باکوشش و فعالیت مثمر خود توانست جایگاه رتبه اول را در میان نهادهای ویژه حقوق بشری در جهان کسب کند.
وی در ادامه گفت که ایتلاف جهانی نهادهای حقوق بشر ۱۲۳ نهاد حقوق بشری ملی را به عنوان عضو دارد و کمیسیون حقوق بشر افغانستان یکی از ۸۸ نهاد دارای رده اول در این ایتلاف است.
ایتلاف جهانی نهادهای حقوق بشری در هر پنج سال یک بار از تمام نهادهای عضو این ایتلاف نظارت و ارزیابی می‌کند. در این ارزیابی بر اساس اصول پاریس و گستردگی زمینه فعالیت و خودمختاری از حکومت و رعایت کثرت‌گرایی از منابع کافی مورد بررسی قرار می‌گیرند و رده بندی می‌شوند.

کد خبر: 59763