کمیسیون شکایات انتخاباتی از بررسی جدی ۳۰۰ هزار رای جنجالی که برخی تیم‌های انتخاباتی در مورد آن شکایت ثبت کرده‌اند، خبرداد.


به گزارش خبرگزاری دید، زرمینه کاکر یک سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز پنجشنبه (۱۲ جدی) به رسانه‌ها گفته:هر آنچه پس از بررسی ما به دست آمد، بر اساس قانون و کارشیوه‌ها عمل خواهیم کرد.
برخی تیم‌های انتخاباتی در مورد ۳۰۰ هزار رایی که از دید آن‌ها بدون اساس بایومتریک است، قبل از زمان آغاز رای‌دهی یا پس از وقت تعیین‌شده استعمال شده و کمیسیون انتخابات آن را به سیستم عمومی داخل کرده است، اعتراض و شکایت جدی دارند.
بارها این تیم‌ها خواسته‌اند که این آرا از آرایی که قانونی استعمال شده، جدا شود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که با ختم بررسی شکایات، ممکن فیصدی آرای نامزدان تغییر کند.
آمار این کمیسیون نشان می‌دهد که ۱۶هزار و ۵۰۰ شکایت در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان ثبت شده است.
روند بررسی این شکایات به جز از هلمند در ۳۳ ولایت جریان دارد که بر اساس قانون، این روند باید تا نه روز دیگر خاتمه یابد.

کد خبر: 61632