کودتا؛ چند مقام ارشد دولت و دربار اردن بازداشت شدند

کد خبر: 88182