خبرگزاری دید: دولت کوریای جنوبی اعلان کرده است که کشورش در چاچوب کمک‌های بشردوستانه، ۳۲ میلیون دالر به مردم افغانستان اختصاص می‌دهد.
وزارت امور خارجه کوریای جنوبی روز گذشته در بیانیه‌ای اعلان کرد که سئول آماده است کمک‌های بشردوستانه به ارزش ۳۲ میلیون دالر را به افغانستان کمک کند.

قرار است این مساعدت‌ها از طریق سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی برای رفع فوری‌ترین نیازهای مردم افغانستان، عمدتاً در زمینه ارایه کمک‌های مواد غذایی، سرپناه و خدمات صحی ضروری به مصرف برسد.
گفتنی است که زنان و کودکان به عنوان قشرهای آسیب‌پذیر در اولویت این کمک‌ها قرار دارند.
از سویی هم، قرار است بخشی از این کمک‌ها به مهاجران در پاکستان و ایران اختصاص داده شود.
این کمک‌ها در حالی صورت گرفته است که مردم افغانستان در آستانه فصل زمستان با تشدید بحران اقتصادی مواجه است.

کد خبر: 99863