منابع امنيتى در ولايت بلخ مى‌گویند که نظر به دو سال گذشته، گراف جرايم سازمان‌يافته در اين ولايت كاهش يافته است.
به گزارش خبرگزارى ديد، فرماندهی پولیس بلخ در سومين كنفرانس خبرى خود در طول ماه گذشته جاری مى‌گويد، تنش سياسى میان بلخ و ارگ سبب افزايش ناامنى در این ولايت نشده است.
عبدالرزاق قادرى آمر امنیت فرماندهى پوليس بلخ در اين مورد گفت: نه‌ تنها جرايم افزايش نيافته كه نظر به دو سال گذشته گراف جرايم سازمان‌يافته در اين ولايت كاهش پيدا كرده است.
در همین حال، شیرجان درانى سخنگوی پولیس بلخ می‌گوید، دزدان كوچک از جمله سارقين تیلفون‌هاى همراه و دزدانى كه با سلاح سرد شهروندان را تهديد مى‌كنند، باعث نگرانى مردم شده‌ است و به همين دليل چنين به نظر مى‌رسد که ناامنى در بلخ بيشتر شده است.
به گفته پولیس بلخ، وضعیت امنیتی ولایت بلخ مطلوب است و جای هیچ نگرانی برای باشندگان آن نیست.
در عین حال اما، پولیس بلخ از کمبود نیروی پولیس در این شهر بزرگ افغانستان شکایت داشته و می‌گوید که در صورت افزایش تعداد نیروهای پولیس، جرایم کوچک نیز کاهش خواهد یافت.


کد خبر: 23890