Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/recommendations.php on line 182

WordPress database error: [Illegal mix of collations for operation ' IN ']
SELECT target.post_id, sum(target.weight * log(19160 / least(19160, freqs.freq))) as score FROM ew_wp_rp_tags as target, (SELECT label, count(1) as freq FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_?????? ????-????', 'C_????? ????????', 'C_????? ?????', 'A_br', 'A_alt', 'A_34', 'A_90', 'A_figur') GROUP BY label ) as freqs WHERE target.post_id NOT IN ('67685') AND target.label=freqs.label AND target.label IN ('C_?????? ????-????', 'C_????? ????????', 'C_????? ?????', 'A_br', 'A_alt', 'A_34', 'A_90', 'A_figur') AND target.post_id NOT IN ( SELECT post_id FROM ew_wp_rp_tags WHERE label IN ('C_اجتماع', 'C_اسلایدشو', 'C_افغانستان', 'C_تحلیل', 'C_جهان', 'C_سیاست', 'C_عکس خبری', 'C_گزارش', 'C_منطقه') ) GROUP BY target.post_id ORDER BY score desc, target.post_id desc LIMIT 12;


Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/didpress/public_html/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/init.php on line 215

برخی یافته‌های علمی و پژوهشی حاکی از این است که گرما و نور آفتاب تابستان، بیش از ۹۰ درصد ویروس کرونا را تنها در ظرف ۳۴ دقیقه نابود می‌کند

برخی یافته‌های علمی و پژوهشی حاکی از این است که گرما و نور آفتاب تابستان، بیش از ۹۰ درصد ویروس کرونا را تنها در ظرف ۳۴ دقیقه نابود می‌کند
به نقل از صدای امریکا، نتایج این پژوهش که در ژورنال علمی «فوتوشیمی و فوتوبیولوژی» نشر شد، نشان داده است که آفتاب حوالی چاشت که بیشترین گرما و انرژی را دارد، در محو این ویروس بیشترین موثریت را دارد.
تخریب بیش از ۹۰ درصدی ساختمان کروناویروس به احتمال زیاد قدرت تولید مرضی آن را سلب می‌کند.
یافته‌های این پژوهش همچنان نشان داده است که کروناویروس در اواخر خزان و فصل زمستان که روزها کوتاه و تابش آفتاب کمتر و ضعیف‌تر است، بیشترین مقاومت را در برابر نور خورشید داشته و می‌تواند تا یک روز یا بیشتر دوام بیاورد.
تحقیقاتی که در جریان همه‌گیری مرگبار انفلونزا در سال‌های ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ صورت گرفته بود، نشان داده است که کسانی که بیشتر معروض به آفتاب و هوای آزاد بودند، شانس بیشتر زنده ماندن داشتند.
یافته‌های جدید در حالی نشر می‌شود که همه‌گیری کروناویروس تاکنون نزدیک به ۹.۲ میلیون نفر را در سرتاسر جهان مبتلا کرده و جان نزدیک به ۴۷۴ هزار نفر دیگر را گرفته است.

کد خبر: 70685