خبرگزاری دید: سازمان گزارش‌گران بدون مرز می‌گوید در صورتی که جنگ شدت یابد، رسانه‌های بیشتری در افغانستان با تعطیلی مواجه خواهند شد. این سازمان جامعه جهانی را به تامین امنیت خبرنگاران افغانستان فراخواند.


رضا معینی مسئول دفتر سازمان گزارش‌گران بدون مرز در افغانستان امروز جمعه( ۸ اسد) در یک نشست خبری مشترک با ضیا بومیا معاون کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها در کابل، جامعه جهانی را به تأمین امنیت خبرنگاران در افغانستان فراخواند.
آقای معینی گفت که سیاست سازمان گزارش‌گران بدون مرز این نیست که کشورهای مختلف از جمله افغانستان را از خبرنگاران خود خالی کند، بلکه از جامعه جهانی می‌خواهد که امنیت روزنامه‌نگاران را در داخل خاک افغانستان تأمین کند.
معینی گفت که در بیرون از افغانستان تبلیغ می‌شود که خبرنگاران افغانستان روحیه‌ی‌شان را از دست داده‌اند و نمی‌خواهند مقاومت کنند.
با این حال، او گفت که سازمان گزارش‌گران بدون مرز پروتکلی را در اختیار کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها قرار داده است که می‌تواند گامی در راستای تأمین امنیت خبرنگاران باشد.
رضا معینی گفت که در این پروتکل ایجاد یک ساختار که بتواند به‌شکل متمرکز و جدی‌تر تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها را شناسایی کند، پیشنهاد شده است.
به‌گفته‌ او، در حال حاضر یک جنگ روانی و یک جنگ سرد و ایدئولوژیک علیه حکومت افغانستان و علیه آزادی اطلاع‌رسانی و خبرنگاران این کشور به راه افتاده است.
معینی گفت که ایجاد ساختار برای شناسایی تهدیدها باید اطمینانی برای اضطراب ناشی از جنگ روانی کنونی علیه خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای داشته باشد.
مسئول دفتر سازمان گزارش‌گران بدون مرز در افغانستان گفت که این پروتکل باید عملی شود، اما کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها صلاحیت دارد آن‌را پیش از تطبیق، بررسی کند.
رضا معینی گفت که برای سازمان گزارش‌گران بدون مرز مهم است که در وضعیت بحرانی و اضطراب، در کنار روزنامه‌نگاران افغانستان باشد. به‌گفته‌ او، آواز تمام خبرنگاران یک است و بدون آزادی رسانه‌ها، آزادی دیگری نیز وجود نخواهد داشت.
معینی به کشتار هدفمند ۱۱ خبرنگار در جریان یک سال گذشته اشاره کرد و گفت که قتل این خبرنگاران نه تنها برای افغانستان، بلکه برای جامعه‌ رسانه‌ای در سطح جهان فاجعه بوده است.
او گفت که سازمان گزارش‌گران بدون مرز شکایتی را برای بررسی قتل این خبرنگاران در دیوان کیفری بین‌المللی ثبت کرده است.
مسئول دفتر سازمان گزارش‌گران بدون مرز در افغانستان در جریان صحبت‌هایش گفت که برخی از کشورها که امروز به نوعی به «دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی» اعتبار می‌بخشند، روزنامه‌نگاران خودشان در افغانستان برای آزادی اطلاع‌رسانی و کرامت انسانی، به خاک افتاده‌اند.
در همین حال، ضیا بومیا معاون کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها می‌گوید:« گزارشاتی که به نهادهای بین‌المللی رسیده نشان می‌دهد که یک تعداد خبرنگاران ما در حوزه‌های شمال شرق، جنوب غرب و جنوب افغانستان به دلیل تهدیدهای پی هم در حال حاضر در کابل به سر می‌برند».


وی گفت که پس از تسلط طالبان در بعضی از نقاط کشور بسیاری از رسانه‌ها به کارشان خاتمه داده و یا روش خود را تغییر داده‌اند.
بومیا گفت: یک تعداد کشورها به خبرنگاران وعده داده‌اند که شما را از افغانستان بیرون می‌کنیم، تخلیه خبرنگار تخلیه آزادی بیان، تخلیه گردش آزاد اطلاعات است.
وی همچنان گفت: «در حال حاضر ما یک پروتکل را با حکومت و نهادهای حامی خبرنگاران در میان گذاشته‌ایم که در روزهای اخیر به اجرا درمی‌آید، با استناد به این پروتکل ما به رفع تشویشات، تقسیمات تهدیدات (خفت یا شدت) تا بتوانیم برای خبرنگاران محلی که تهدید شده‌اند یک مکان امن ترتیب بدهیم.

کد خبر: 94491