فرماندهی پولیس هرات با نشر اعلامیه‌ای صبح امروز، شهروندان هرات را از تردد با وسایط شیشه سیاه به گونه جدی منع کرده است.

فرماندهی پولیس هرات با نشر اعلامیه‌ای صبح امروز، شهروندان هرات را از تردد با وسایط شیشه سیاه به گونه جدی منع کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، در این اعلامیه پولیس هرات خطاب به صاحبان موترهای شیشه سیاه گفته است که قبل از اینکه شیشه‌های موترشان توسط پولیس شکستانده شود خود اقدام به سفید کردن آن نمایند.
بر بنیاد اعلامیه، با متخلفین برخورد جدی و قانونی صورت خواهد گرفت.
همچنان در اعلامیه مذکور نگاشته شده که تنها وسایط با شیشه‌های سیاه می‌تواند تردد کند که بنا بر برخی ملاحظات امنیتی از سوی وزارت امور داخله جواز معتبر دارد.

کد خبر: 40487