زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در دور هفتم سفرش به کشورهای منطقه و جهان روز گذشته وارد کابل شده و در یک رشته توییت از مرحله جدیدی در روند صلح خبر داد.

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور صلح افغانستان در دور هفتم سفرش به کشورهای منطقه و جهان روز گذشته وارد کابل شده و در یک رشته توییت از مرحله جدیدی در روند صلح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری دید، آقای خلیلزاد پس از ورود به کابل در پیامی گفت که مذاکرات صلح وارد مرحله جدیدی می شود و مردم افغانستان باید بیشتر از پیش مشارکت داشته باشند.
وی در چند رشته توییت گفته است:« به طور گسترده مشاوره خواهیم کرد. مذاکرات صلح وارد مرحله جدیدی می شود و مردم افغانستان باید بیشتر از پیش (در مذاکرات) سهم بگیرند.»
نماینده امریکا در ادامه از دیدارش با رییس جمهور غنی و تیمش خبر داد و گفت:« در مورد ایجاد اجماع بین‌المللی بیشتر برای صلح بحث کردیم.»
وی افزوده است:« نیازمندی‌های منطقه‌ای و معیارها برای صلح، به شمول حرکت مثبت اخیر در روابط افغانستان و پاکستان و فرصت‌هایی را که صلح برای اتصال و توسعه منطقه‌ای فراهم می‌کند، از جمله موارد مورد بحث بود.»
آقای خلیلزاد تاکید کرده است:« همانطور که روند صلح افغانستان به پیش خواهد رفت، ما توافق کردیم که آمادگی‌ها برای مذاکرات میان افغانی اکنون ضروری است.»
در همین حال، سفارت امریکا در کابل در بیانیه گفته است که سفیر خلیلزاد در سفرش به کابل با اقشار مختلف جامعه افغانستان دیدار و مشوره خواهد کرد.
گفتنی است که آقای خلیلزاد پس از دیدار از اسلام‌آباد، برلین و بروکسل به کابل آمده و در مورد روند صلح به رهبران افغانستان توضیحات می‌دهد.

کد خبر: 48502