محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور طی یک تماس تیلفونی با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در مورد روند صلح و انتخابات گفت‌وگو کرد.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور طی یک تماس تیلفونی با وانگ یی وزیر امور خارجه چین در مورد روند صلح و انتخابات گفت‌وگو کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در توییتی از گفت‌وگوی تیلفونی محمد اشرف غنی با وانگ یی وزیر امور خارجه چین خبر داد.
صدیقی گفت:« هر دو جانب در مورد برگزاری موفقانۀ انتخابات ریاست جمهوری، پروسه صلح افغانستان و همکاری‌های دولت با دولت، بحث و تبادل نظر نمودند.»
آقای وانگ یی ضمن تبریکی به خاطر برگزاری موفقانۀ انتخابات، آن‌را یک روند مهم عنوان کرده و در خصوص نشست میان‌افغانی پکن بحث كرد.
هر دوجانب تاکید کردند که روند صلح باید با محوریت حکومت و مردم افغانستان انجام شود و روابط میان دو کشور بر اصل محوریت دولت با دولت استوار است.
گفتنی است که نشست میان‌افغانی پکن قرار است به زودی در چین برگزار گردد.

کد خبر: 57996