محمد اشرف غنی در یک تماس تیلفونی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پیرامون گفت‌وگوهای صلح بحث و تبادل نظر کردند.

محمد اشرف غنی در یک تماس تیلفونی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پیرامون گفت‌وگوهای صلح بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش خبرگزاری دید، ارگ در خبرنامه‌ای گفته است که در این تماس تیلفونی که شام روز گذشته انجام شد، دو طرف روی مسایل امنیتی در منطقه و صلح گفت‌وگو کردند.
گفته می‌شود که در این مکالمه تیلفونی هر دو جانب روی مسایل امنیتی، مبارزه با تروریزم، دسترسی محصولات افغانستان به بازارهای عربستان سعودی و نقش آن کشور در اتصال منطقه‌ای و پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.

کد خبر: 50497