محمد محمدی- بلخ
خبرگزاری دید: ششم جدی سالروز تجاوز ارتش سرخ به افغانستان همانند یک لکه سیاه در تاریخ معاصر کشور همواره از سوی مردم به عنوان آغاز بدبختی‌ها و جنگ‌های ویرانگر داخلی چهار دهه اخیر شناخته می‌شود.

از ششم جدی سالروز تجاوز ارتش سرخ و اشغال افغانستان توسط شوروی سابق روز دوشنبه(۶جدی) از سوی کانون فرهنگی عبدالقادر توانا در مزارشریف با حضور شماری از شخصیت‌های فرهنگی و مقامات محلی یادبود به عمل آمد.
ذبیح الله نورانی رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ گفت، افغانستان در طول تاریخ مورد تجاوز کشورهای خارجی قرار گرفته، ارتش سرخ شوروی بیش از یک دهه در افغانستان حضور داشت که افزون بر ویرانی کشور هزاران تن را کشت، آواره کرد و میلیون‌ها تن را نیز مهاجر ساخت.

نورانی افزود، پس از سقوط امریکا مسؤلیت تمام اقوام و افغان‌ها است که متحدانه کار کرده وطن را از فقر، ناداری و بیچارگی نجات دهند.
رییس اطلاع و فرهنگ بله با بیان اينکه ما دیگر به قوم، لسان و نژاد تقسم نمی‌شویم تاکید کرد که دشمنان بدانند ما برای یک هدف کار می‌کنیم و به هیچ کشور خارجی و دشمنان اجازه نمی‌دهیم که ما را از همدیگر جدا سازند.

همچنان پیام ذبیح الله مجاهد سخنگوی «امارت اسلامی» در این همایش خوانده شد که در بخشی از آن گفته شده: یاد بود از قشون سرخ شوروی سابق این است که جوانان و مردم با عزت درک کنند که هیچ قشون در این کشور غلبه نمی‌تواند، ملت در مقابل هر شورش به پا می‌خیزد.
شیخ عباس مقدسی نماینده مولوی مهدی گفت، کشورهای اسلامی باید روابط شان را از کشورهای غربی قطع کرده و با هم متحد شوند.

وی هدف کشور های غربی را جدا کردن کشور های اسلامی از همدیگر عنوان کرده افزود: پیام من به جوانان کشور این است که بازی کشور های غربی را نخورند، آنها به نام مترجم و خبرنگار که از وطن خارج می‌کنند در کشورهای خارجی جز بردگی چیزی دیگر نصیب شان نمی‌شود.
روح الله روحانی یک‌تن از جوانان فعال‌ تجاوز شوروی را عامل جنگ چهل ساله جاری، میلیون‌ها شهید، معلول و آواره در کشور می‌داند و خواهان قطع مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی کشور می‌باشد.

بعضی از سخنرانان این همایش، ریشه تمام جنگ‌ها و ویرانی‌های چندین دهه اخیر را محصول این تجاوز شوم دانسته می‌گویند؛ دیگر افغانستان زیر بار هیچ کشور خارجی نمی‌رود.
ارتش سرخ شوروی پیشین در شامگاه ششم جدی سال ۱۳۵۸ خورشیدی وارد افغانستان شده و به حکومت صد روزه حفیظ الله امین خاتمه داد. این تجاوز در اواخر قرن بیستم یکی از معضلات بزرگ بشری به حساب رفته و پایان جنگ سرد را در جهان به دنبال داشت. اشغال افغانستان توسط شوروی سابق، سرانجام به فروپاشی این ابر قدرت انجامید و دیوار برلین نیز فرو ریخت.

کد خبر: 101123