خبرگزاری دید: سازمان بین‌المللی یونیسف برای نجات کودکان افغانستان و جلوگیری از فروپاشی نظام صحی ارایه خدمات حیاتی اجتماعی خواستار ۲ میلیارد دالر شد.

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) برای جلوگیری از فروپاشی نظام صحی و فراهم نمودن مواد غذایی، آموزش و سایر خدمات حیاتی اجتماعی برای کودکان و خانواده‌های افغانستان، خواستار ۲ میلیارد دالر شد.
یونیسف گفته است که با این پول نیازمندی‌های فوری بیش از ۲۴ میلیون نفر در افغانستان که نصف آن کودکان اند، برآورده خواهد شد.
این نهاد ملل متحد روز گذشته وضعیت بشری در افغانستان را رو به وخامت خواند و گفت مردم این کشور در آستانۀ زمستان با اختلال تکاندهنده در زمینۀ ارایه خدمات صحی، بحران فاجعه‌بار غذایی، خشکسالی، شیوع سرخکان، اسهالات حاد، پولیو و دیگر بیماری‌های قابل پیشگیری مواجه هستند.
الیس اکونگا نمایندۀ یونیسف در افغانستان گفته است: وضعیت کنونی بشری در افغانستان به گونۀ خاص برای کودکان وخیم است. زمستان آغاز شده است و بدون پول اضافی، یونیسف و شرکای آن قادر نخواهند بود تا به کودکان و خانواده‌های نیازمند کمک رسانی کنند. میلیون‌ها کودک افغان در معرض خطر قحطی و مرگ قرار دارند.
یونیسف تخمین زده است که نصف کودکان زیر سن ۵ سال در افغانستان تا سال ۲۰۲۲ به دلیل بحران غذایی و دسترسی نابسنده به آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی به سوءتغذیه حاد مبتلا خواهند شد.
علاوه‌بر این، شیوع بیماری‌های کشنده خطر دیگری است که به گفتۀ یونیسف کودکان افغان را تهدید می‌کند.
بر اساس آمار این اداره در سال ۲۰۲۱ بیش از ۶۰ هزار واقعۀ سرخکان در افغانستان ثبت شده و از هر ۱۰ شهروند افغانستان، ۸ نفر آن به آب صحی آشامیدنی دسترسی نداشته و آب آلوده با مکروب را می‌آشامند.
یونیسف گفته است که این اداره در صورت دریافت ۲ میلیارد دالر، خدمات نجات‌دهنده را برای کودکان افغان فراهم می‌کند و تداوم ارایه خدمات اساسی چون صحت و آموزش را برای آنان تضمین می‌کند.

کد خبر: 100276