وزارت داخله: یک رسانه خصوصی در انتقال مواد انفجاری دست دارد

کد خبر: 87244