وزارت امور داخله می‌گوید یک وکیل گذر در ناحیه سیزدهم شهر کابل با دو میل سلاح کلاشینکوف و مقداری تجهیزات نظامی بازداشت شده است.

وکیل گذر

به گزارش خبرگزاری دید، وزارت امور داخله کشور امروز دوشنبه(۲۹ جدی) با نشر خبرنامه‌ای گفته است، پولیس این وکیل گذر را بازداشت کرده و تحقیقات از وی جریان دارد.
در خبرنامه آمده است: «از نزد یک وکیل گذر در مربوطات ناحیه سیزدهم کابل، ۲ میل سلاح کلاشنیکوف و مقدار مهمات و تجهیزات نظامی به‌ دست آمده است».
خبرنامه افزوده است: «پولیس این وکیل گذر را دستگیر کرده و تحقیقات از وی جریان دارد تا واضح شود که این مهمات را از کجا به دست آورده و به کدام هدف نگهداری می‌کرده است».
قابل یادکرد است که ترورهای هدف‌مند در شهرهای بزرگ کشور به ویژه شهر کابل افزایش یافته است. در آخرین مورد روز گذشته دو قاضی زن در ناحیه دهم شهر کابل ترور شدند.

کد خبر: 83452