مسئولان محلی در ولایت لوگر می‌گویند که یک پولیس محلی ۵ همسنگر خود را در یک پاسگاه امنیتی پس از مسموم‌کردن در ولسوالی محمدآغه این ولایت تیرباران کرده و سپس خودش فرار کرده است.
به گزارش خبرگزاری دید، سلیم صالح، سخنگوی والی لوگر به رسانه‌ها گفته است که این رویداد شب گذشته در نزدیکی مرکز ولسوالی محمد‌آغه لوگر به وقوع پیوسته است.
آقای صالح می‌گوید: این افراد ابتدا توسط همین شخص مسموم شده و سپس تیرباران شده‌اند.
سخنگوی والی لوگر می‌افزاید، این پولیس محلی یکی از افراد نفوذی طالبان بوده و طالبان نیز تایید کرده‌اند که وی از افراد همدست با آنان بوده است که به دستور این گروه مرتکب قتل شده است.
طی سالیان اخیر، بارها افرادی که نفوذی طالبان گفته می‌شود، در ولایت‌های کنر، بدخشان، هلمند و سایر نقاط کشور همکاران و همسنگران خودشان را به قتل رسانیده و خودشان با تمامی تجهیزات و امکانات به دست‌آمده به گروه طالبان پیوسته‌اند، اما تاکنون هیچ اقدامی برای شناسایی این گروه از سوی نیروهای امنیتی در داخل ارتش و پولیس کشور روی دست گرفته نشده است.

کد خبر: 13945