وزیر معارف از وجود ۱۰ میلیون بی‌سواد در کشور خبر داده و می‌گوید که ریشه‌کن سازی این معضل کلان نیاز به حشر عمومی با همکاری جامعه مدنی، فعالان رضاکار، نهادها و موسسات همکار و عموم مردم در کنار وزارت معارف دارد.

وزیر معارف از وجود ۱۰ میلیون بی‌سواد در کشور خبر داده و می‌گوید که ریشه‌کن سازی این معضل کلان نیاز به حشر عمومی با همکاری جامعه مدنی، فعالان رضاکار، نهادها و موسسات همکار و عموم مردم در کنار وزارت معارف دارد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد میرویس بلخی در برنامه گرامی‌داشت از روز بین‌المللی سواد از وجود ۱۰ میلیون بی‌سواد در سراسر افغانستان خبر داد و بر این موضوع تاکید کرد که ریشه‌کن سازی این معضل کلان نیاز به حشر عمومی با همکاری جامعه مدنی، فعالان رضاکار، نهادها و موسسات همکار و عموم مردم در کنار وزارت معارف دارد.
در این برنامه که به میزبانی موسسه زنان کانادا برای زنان افغانستان(CW4WAfghan) برگزار شد؛ بلخی عنوان کرد که یکی از برنامه‌های ما در دهه معارف از بین بردن راه‌های بازگشت به بی‌سوادی است.
وزیر معارف همچنین سواد را قابلیتی برای تغییر مثبت برای زندگی هر شخص توصیف و عنوان کرد که وزارت معارف برای محو بی‌سوادی نه تنها بر روی خواندن و نوشتن بلکه براساس این تعریف برای تقویت قابلیت تغییر مثبت کار می‌کند.

کد خبر: 52840