وزارت تحصیلات عالی به شش دانشگاه خصوصی و دولتی سند تضمین کیفیت و اعتبار داد.

وزارت تحصیلات عالی به شش دانشگاه خصوصی و دولتی سند تضمین کیفیت و اعتبار داد.

به گفته مسئولان در وزارت تحصیلات عالی این شش دانشگاه توانسته‌اند حداقل معیارهایی را که از سوی این وزارت در نظر گرفته شده است تکمیل کنند و مدار اعتبار شناخته شوند.

محمد نعیمی، رییس تضمین کیفیت و اعتبار در وزارت تحصیلات عالی در محفل اعطای سند تضمین کیفیت و اعتبار به این دانشگاه‌ها گفت که از میان ۱۳۱ دانشگاه خصوصی و ۳۸ نهاد تحصیلی دولتی، شش دانشگاه توانسته‌اند که سند تضمین کیفیت و اعتبار را از این وزارت دریافت کنند.

به گفته‌ او دانشگاه کابل، دانشگاه طبی کابل، دانشگاه قندهار، دانشگاه خصوصی کاردان، دانشگاه امریکایی افغانستان و دانشگاه خصوصی کاتب، توانسته‌اند که سند تضمین کیفیت و اعتبار ملی را از وزارت تحصیلات عالی کسب کنند.

کد خبر: 50017