روز گذشته، ۲۳ تن مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی در ولایت هرات حریق شد.
به گزارش خبرگزاری دید، محمد ایوب انصاری، فرمانده پولیس هرات گفت: ارزش این مقدار مواد ۱۷ هزار دالر امریکایی بوده است.
وی همچنان، از روی دست گرفتن برنامه‌های برای مبارزه با قاچاقیان مواد مخدر در هرات خبر داد.
در همین حال میرزا محمد سیفی، رییس امنیت وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور بیان داشت این مواد که از سوی قاچاقچیان مواد مخدر وارد هرات شده بود در ساخت هیروئین از آن‌ها استفاده می‌شود.
این دومین محموله مواد مخدر در سال جاری در هرات می‌باشد که از سوی نیروهای امنیتی حریق می‌شود.

کد خبر: 17511