ملل متحد ۳۹ مورد تلفات افراد ملکی را از اثر حملات متعدد بر بیش از۶۰ محل تائید نموده که در این میان ۱۴ طفل و یک زن شامل می‌باشند.

ملل متحد ۳۹ مورد تلفات افراد ملکی را از اثر حملات متعدد بر بیش از۶۰ محل تائید نموده که در این میان ۱۴ طفل و یک زن شامل می‌باشند.
به گزارش خبرگزاری دید، هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در گزارشی امروز چهارشنبه (۱۷ میزان) می‌گوید، مراکزی که ادعا شده مراکز مواد مخدر هستند، اهداف قانونی نبوده‌اند و حملات هوایی تلفات جدی به افراد ملکی رسانده است.
گزارش ویژه ملل متحد که تاثیر حملات ایالات متحده بر مرکز پروسس مواد مخدر به تاریخ ۵ می ۲۰۱۹ در افغانستان را بررسی نموده است، نشان می‌دهد که عملیات باعث وارد آمدن تلفات به شمار زیادی از افراد ملکی گردیده است.
در این گزارش، ملل متحد ۳۹ مورد تلفات افراد ملکی را از اثر حملات متعدد بر بیش از۶۰ محل در ولسوالی بکواه و شماری از بخش‌های ولسوالی دلارام ولایت نیمروز که نیروهای ایالات متحده در افغانستان به عنوان مراکز تولید مواد مخدر شناسایی نموده است، تائید نموده که در این میان ۱۴ طفل و یک زن شامل می‌باشند.
طبق این گزارش، بنابر ارزیابی نیروهای امریکایی در افغانستان، این حملات هوایی منجر به تلفات غیرنظامیان نشده است.
این گزارش که به طور مشترک توسط یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده، نتیجه می‌گیرد که ممکن است مراکز مواد مخدر و کارگرانش قانوناً هدف حملات قرارنگیرند و باید از آن‌ها محافظت شود.
سازمان ملل متحد می‌گوید، هدف قرار دادن این تسهیلات و اشخاص به صورت قانونی، به گونه خطرناکی اصول اساسی تمایز را از بین می‌برد و اشخاص و تاسیسات را به صورت گستره در معرض خطر قرار می‌دهد.

کد خبر: 56250