مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت داخله ایران اعلام کرده است که ۹۳ درصد اتباع خارجی این کشور افغانستانی هستند.

مهدی محمودی مدیر کل امور اتباع خارجی وزارت داخله ایران اعلام کرده است که ۹۳ درصد اتباع خارجی این کشور افغانستانی هستند.
آقای محمودی با اشاره به این که طرح آمایش چهاردهم آغاز شده است، گفت طرح آمایش چهاردهم از ۲۵ ثور کلید خورد.
کارت آمایش کارتی است که به پناهندگان افغانستانی در ایران ارایه می‌شود. به گفته آقای محمودی این طرح به مدت سه تا چهار ماه ادامه خواهد داشت.
مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت داخله ایران با ارایه آماری درباره مهاجرین کابل در ایران گفت:«حدود ۸۰۰ هزارنفر اتباع خارجی شناسایی شده در کشور وجود دارد که دارای کارت آمایش هستند. حدود ۴۵۰ هزار نفر هم دارای گذرنامه و روادید هستند. تعدادی اتباع غیرمجاز هم در کشور وجود دارند.»
با این همه، ایران در همسایگی افغانستان، همواره میزبان مهاجرین کشور بوده است.

کد خبر: 48659