دادگاهی در پشاور دستور داده است ۱۰ کودکی را که به گونه غیرقانونی برای آموزش‌های دینی به پاکستان قاچاق شده، به کنسول‌گری افغانستان سپرده شود.

به نقل از داون، ۱۰ کودک افغانستانی که به صورت غیرقانونی و برای آموزش‌های دینی به پاکستان قاچاق شده بود، از سوی دادگاه پشاور به کنسول‌گری افغانستان تسلیم داده شده است.
به گفته پولیس پاکستان، این ده کودک که زیر ۱۰ سال هستند به گونه غیرقانونی به پاکستان برده شده و در مدرسه دینی شهر اکوره ختک ثبت نام شده بودند.
بر بنیاد این گزارش، وقتی از این کودکان پرسیده شده که چرا به پاکستان آورده شده‌اند، آن‌ها جواب داده که برای فراگیری آموزش‌های دینی به آن‌جا برده شده‌اند.
این کودکان به زبان‌های پشتو و اردو بلدیت نداشته و برای گفت‌وگو با آن‌ها مترجم خواسته شده است.
مترجم به این دادگاه گفته است: «به نظر می‌رسد که این کودکان شستشوی مغزی شده باشند. آن‌ها هر سئوال را با هم و یکجا پاسخ می‌دهند».
عبدالحمید جلیلی مسئول امور مهاجرین در کنسول‌گری افغانستان در پشاور که در این دادگاه حضور داشته، گفته است که این کودکان از ولایت بدخشان که تحت کنترول طالبان است به پاکستان آورده شده‌اند.
وی گفته که این کودکان توسط طالبان به طور غیرقانونی برای ثبت نام در یک مدرسه دینی به اکوره ختک فرستاده شده‌اند.
یک پناهجوی افغانستانی که کارت مهاجرین دارد در این دادگاه گفته که این کودکان اقارب وی هستند. با این حال، دادگاه پشاور با تسلیم دادن این کودکان به کنسول‌گری افغانستان از پولیس آن کشور خواسته به گونه همه جانبه در این مورد تحقیق کند.

کد خبر: 76816