یک قاضی دادگاه ابتدایی ولایت غور در مسیر هرات_غور، توسط طالبان از موتر پایین شده و به قتل رسیده است.
به گزارش خبرگزاری دید، اقبال نظامی سخنگوی فرماندهی پولیس غور گفت: قاضی مذکور، باز محمد قاضی نام داشته و در دادگاه ولسوالی تیوره ولایت غور انجام وظیفه می‌کرد.
وی افزود، این قاضی روز گذشته، به طرف ولایت هرات می‌رفت که در مسیر دشت شیرزاد ولسوالی شیندند هرات، طالبان مسلح وی را از موتر پایین نموده به قتل رسانده است.
این در حالیست که طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند.


کد خبر: 23648