نتایج یک بررسی جدید نشان داده است که دولت افغانستان در دو سال گذشته شفافیت در خصوص بودجه ملی را افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری دید، دیدبان شفافیت افغانستان و مشارکت بودجه بین‌المللی، نتایج بررسی‌هایش را در مورد شفافیت در بودجه ملی افغانستان طی گزارشی امروز منتشر کرده و جزییات آن را با رسانه‏ها شریک ساخته است.
دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که این اداره در همکاری با نهاد بودجه بین‌المللی در ۲۱ ماه گذشته بررسی‌هایی را در راستای شفافیت بودجه، مشارکت مردم در بودجه و نحوه دسترسی به اطلاعات در مورد بودجه انجام شده و نظارت از تطبیق بودجه انجام داده‌اند.
این بررسی بر اساس «شاخص بودجه باز» صورت گرفته و شفافیت در بودجه ملی افغانستان در سال ۲۰۱۷ بررسی شده است.
در همین حال، براساس یافته‌های این بررسی، شفافیت در بودجه ملی ۴۹ امتیاز، مشارکت مردم ۱۰ امتیاز و نقش نظارت بودجه توسط قوه مقننه و اداره عالی تفتیش ۴۳ امتیاز از صد امتیاز را به خود اختصاص داده است.
با این وجود، افغانستان در درجه‌بندی شفافیت بودجه ملی کشورهای منطقه پس از نیپال در رده دوم قرار گرفته است. حد اوسط شفافیت در بودجه کشورهای جهان هم ۴۲ امتیاز است.
سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت که دولت افغانستان در ده سال گذشته در راستای ایجاد شفافیت در بودجه پیشرفت خوبی داشته است.
آقای افضلی افزود که اطلاعات ارائه شده در قالب اسناد کلیدی مربوط به بودجه که توسط دولت افغانستان منتشر می‌شود محدود است. به گفته او، همچنین دولت افغانستان در راستای مشارکت مردم در بودجه فرصت‌های اندکی را فراهم می‌سازد.
او تاکید کرد که نقش نظارتی قوه مقننه و اداره عالی تفتیش در تطبیق بودجه نیز «بسیار محدود» است.
آقای افضلی بیان داشت که برای مشارکت بیشتر مردم در بودجه باید روی طرح بودجه ولایتی بیشتر تمرکز گردد.
در همین حال، خالد پاینده معیین مالی و اداری وزارت مالیه نیز گفت که این وزارت روی اصلاحات به ویژه در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ کار بیشتر انجام داده و نتایج آن در بررسی شفافیت سال آینده مشخص خواهد شد.
آقای پاینده یاد آور شد که دولت روی بیشتر ساختن بودجه‌های ولایتی نیز تمرکز دارد.
با این همه، دیدبان شفافیت افغانستان، در حالی تاکید بر شفافیت‌سازی در بودجه ملی از سوی حکومت می‌کند که به علت فساد گسترده در نهاد‏های حکومتی، جامعه جهانی ادامه کمک‏هایش را مشروط بر مبارزه با فساد اداری کرده و حتی هشدار داده است که روند حمایت‏های مالی‌اش را قطع خواهد کرد.
اختر سهیل_ خبرگزاری دید


کد خبر: 23731