در انتخابات داخلی مجلس نمایندگان، همایون همایون نماینده مردم خوست موفق به کسب کرسی معاون اولی این مجلس شد و روسای ده کمیسیون نیز انتخاب شدند، اما انتخابات برای معاونیت دوم و منشی این مجلس به دور سوم رفت.
به گزارش خبرگزاری دید، مجلس نمایندگان کشور بعد از شروع هشتمین سال کاری که به تاریخ شانزدهم حوت سال جاری آغاز شد، روز شنبه (۱۹حوت) دور اول انتخابات هيئت ادارى این مجلس را برگزار کردند که در آن به جز عرفان‌الله عرفان که توانست به پست معاون منشى راه پيدا کند، هيچ کدام از نامزدان آراى لازم را براى برنده شدن دريافت نکردند و انتخابات درون پارلمانی به دور دوم کشید.
انتخابات دور دوم که امروز یکشنبه برگزار شد، همایون همایون و محمد نذیر احمدزی بر سر پست معاون اول مجلس به رقابت پرداختند که در نتیجه همایون همایون موفق به احراز این کرسی شد.
آقای همایون روز گذشته در دور اول این انتخابات درون مجلس گفته بود که تا دم مرگ بر علیه «پنج شخص فاسد در حکومت که می‌خواهند افغانستان را به تجزیه سوق دهند» می ایستد، اما آقای احمدزی گفته بود که از حکومت حمایت می‌کند.
همچنان امروز براى نيابت دوم عبيدالله کليمزى و محمدعبده؛ اما براى پست منشى ميرداد خان نجرابى و محمديوسف صابر نامزد شدند.
در نتيجه انتخابات، همايون با کسب ١١٠ راى تاييد معاون اول اين مجلس شد؛ اما کليمزى با ٧٤ راى تاييد، محمد عبده با ٩٠ راى تاييد، نجرابى با ١٠٤ راى تاييد و صابر با ٥٩ راى تاييد نتوانستند به پست‌هاى يادشده راه پيدا کنند.
عبدالرووف ابراهيمى رييس مجلس نمایندگان گفت که امروز ٢١٦ تن در انتخابات شرکت کرده بودند و هر نامزد بايد براى برنده شدن ١٠٩ راى مى داشت.
وى گفت که فردا افراد جديد براى پست معاون دوم و منشى، نامزد و در دور سوم انتخابات براى آنان صندوق راى گذاشته مى‌شود.
گفتنی است که سال گذشته همايون همايون معاون اول، محمد نذيراحمدزى معاون دوم، عبدالقادر ځاځى منشى، و عرفان‌الله عرفان نايب منشى اين جرگه بودند.


کد خبر: 25515