در حالی ‎که هنوز جزییات یافته‎های هیئت دولتی اعزام‌شده به کندز روشن نشده، شماری از اعضای مجلس نمایندگان سخن از معامله‌گری این هیئت با حکومت می‎زنند.
نمایند‎گان در نشست عمومی روز گذشته مجلس، وکلای کندز را در پارلمان به دریافت پول متهم کردند؛ اما برخی دیگر، عبدالرؤوف ابراهیمی رییس مجلس را متهم به معامله‌گری در این قضیه نمودند.
به گزارش خبرگزاری دید، الله‌گل مجاهد عضو مجلس گفت که نماینده‎های مردم کندز با مسئولان وزارت دفاع و امنیت ملی معامله کردند و این جفای بزرگی در حق باشندگان کندز است.
او گفت:« ما و شما فیصله کردیم که از سه کمیسیون هیئت به کندز می‎فرستیم، من فکر می‎کنم که معامله شد یا وکلای کندز یا از ولایت دیگر معامله کرد. دولت به نفع خود فیصله می‎کند. به باور من با وزیر دفاع و رییس امنیت ملی معامله کردند.»
اما برخی دیگر از اعضای مجلس، اتهامات آقای مجاهد را رد کرده و عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رییس مجلس را متهم به معامله‌گری کردند.
انجنیر کمال صافی نماینده مردم کندز گفت:«مجاهد صاحب وکلا را متهم به معامله کرد اما نه! من شخصاً به‌خاطر دشت ارچی به کمیسیون امنیت داخلی، دفاعی رفتم و عریضه کردم؛ اما این‎که ابراهیمی صاحب معامله می‎کند، این به وکلا برنمی‎گردد.»
در همین حال، همایون همایون معاون اول مجلس که نشست روز چهارشنبه را رهبری می‌کرد نیز در جلسه عمومی خطاب به برخی وکلا گفت که آنان از معامله‌گری انتقاد می‎کنند؛ اما در هنگام استجواب و استیضاح وزرا دوباره از آنان دفاع می‎کنند.
دوشنبه هفته پیش، نیروهای هوایی کشور به‌گفته مسئولان وزارت دفاع بر یک جلسه طالبان در دشت ارچی کندز حمله کردند؛ اما به دنبال آن، گزارش‎ها و تصاویری از کشته‌شدن غیر نظامیان و کودکان نیز به نشر رسید.
پس از نشر گزارش‌های متناقض در باره تلفات غیر نظامیان در کندز، ریاست ‌جمهوری یک هیئت را برای بررسی این رویداد تعیین کرد تا در باره چگونگی تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله هوایی نیروهای هوایی تحقیق کنند.
جنرال خدایداد هزاره سرمفتش عالی دفتر شورای امنیت ملی، ریاست این هیئت را بر دوش داشته‎است.
هیئت یادشده هرچند دوباره به کابل برگشته‎ و یافته‎های‌شان را با ریاست جمهوری شریک کرده‎است؛ اما سخنگویان ارگ و شورای امنیت ملی از ارایه جزییات در این مورد خودداری می‎کنند.


کد خبر: 27279