زنان تازه پیوسته به پولیس، جهت فراگیری آموزش‌های مسلکی به اکادمی «سیواس» ترکیه اعزام می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری دید، جلسه آمادگی برای اعزام ۱۵۰ تن از زنان تازه جذب‌شده به پولیس، جهت فراگیری آموزش‌های مسلکی شش ماهه به اکادمی «سیواس» کشور ترکیه، به ریاست امین‌الله کریم، معیین اداری وزارت امور داخله برگزار شد.
امین‌الله کریم در دیداری که با نمایندگان دفتر ( UNDP ) در این مورد، حضور زنان را در صفوف پولیس ارزنده دانست و تاکید کرد که زنان با پیوستن‌شان به پولیس، نه تنها صاحب کار و محیط کار با عزت می‌گردند، بلکه آن‌ها وسیله‌ای برای حفظ عزت، عفت و محرمیت شرعی برای سایر زنان کشور خویش می‌شوند.
وی تاکید کرد که رهبری وزارت امورداخله به نقش زنان در صفوف پولیس ارج می‌گذارد و در تلاش است تا با فراهم‌کردن بهترین شرایط و محیط‌کاری، نقش زنان را در صفوف پولیس ملی بیش از پیش برجسته سازد.
وزارت داخله گفته که قرار است در آینده نزدیک این ۱۵۰ زن تازه جذب شده در پولیس کشور، برای دور ششم کورس‌های آموزشی اساسات مسلکی شش‌ماهه به آکادمی پولیس سیواس ترکیه اعزام شوند.
همچنین قرار است تعداد ۲۵ تن از پولیس‌های زن که دارای تحصیلات عالی می‌باشند، جهت فراگیری برنامه‌های ترینری به آکادمی پولیس سیواس اعزام گردند.


کد خبر: 29982