مسئولان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور، امروز طی نشست خبری به یک شرکت خصوصی خدمات پستی (اسمارت سیستم) جواز فعالیت داده، می‌گویند: تا هنوز ۱۰ شرکت خصوصی دیگر در بخش خدمات پُستی جواز گرفته است.
به گزارش خبرگزاری دید، شرکت عبیدالله ابراهیمی (اسمارت سیستم ) امروز رسماً جواز خدمات پُستی خویش را به منظور عرضه خدمات پُستی برای شهروندان کشور از اداره خدمات پُستی (اپرا) وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کسب کرد.
محمد هادی هدایتی معیین مالی و اداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هنگام امضای اهدای این جواز گفت: تلاش ما حمایت از سکتور خصوصی است.
وی افزود: اداره خدمات پستی قبلاً در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایجاد شده است و این اداره تا هنوز برای ۱۰ شرکت خصوصی که درعرضه خدمات پُستی فعالیت می‌کند جواز داده است.
معیین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفت: با ایجاد اداره خدمات پُستی، شفافیت در این عرصه ایجاد شده است و هر نوع شکایت که شهروندان از فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی که درعرضه خدمات پُستی کار می‌کند دارند، می‌توانند به این اداره مراجعه کرده و حل کنند.
آقای هدایتی افزود: تا هنوز از سوی سکتور خصوصی درعرضه خدمات پُستی حدود ۲ میلیون دالر سرمایه گذاری شده است و حدود سه هزار تن از شهروندان در این بخش جذب در کار شدند.
حکمت‌الله الکوزی رییس اداره تنظیم خدمات پستی(اپرا) وزارت مخابرات گفت: در این اداره یک طرزالعمل برای رسیدگی به شکایات پُستی ایجاد شده است که می‌تواند تاخیر درمواصلات پستی و اضافه ستانی از دارنده پست را کنترول و نظارت کنند.
وی افزود: فعالیت‌های سکتور خصوصی در بخش خدمات پُستی توانسته است که حدود ۴۰ درصد عواید وزارت مخابرات را نیز افزایش دهند.
محمد رقیب فیاض – کابل


کد خبر: 30855