۲۹ میزان به عنوان روز ملی زبان ازبیکی از سوی کابینه تصویب شد. دولت همچنین سال ۱۳۹۹ را سال «همبستگی و اصلاحات» نامگذاری کرد. در قانون اساسی کشور آمده که زبان‌های دری و پشتو، زبان رسمی دولت است. درقانون اساسی همچنان آمده که دولت برای تقویت وتوسعه همه زبان‌های افغانستان برنامه‌های موثر طرح و اجرا می‌کند.

۲۹ میزان به عنوان روز ملی زبان ازبیکی از سوی کابینه تصویب شد. دولت همچنین سال ۱۳۹۹ را سال «همبستگی و اصلاحات» نامگذاری کرد. در قانون اساسی کشور آمده که زبان‌های دری و پشتو، زبان رسمی دولت است. درقانون اساسی همچنان آمده که دولت برای تقویت وتوسعه همه زبان‌های افغانستان برنامه‌های موثر طرح و اجرا می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دید، صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می‌‌گوید که کابینه حکومت در نشست امروز خود، به پیشنهاد رییس جمهور سال آینده را سال همبستگی و اصلاحات نام گذاری کرد و همچنان ۲۹ میزان روز ملی زبان ازبیکی تصویب شد.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه (۲۱دلو) در توییتی نگاشته است: «در جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روز، ۲۹ میزان از آغاز سال ۱۳۹۹ خورشیدی به عنوان روز ملی زبان اوزبیکی تصویب شد. در همین حال، با پیشنهاد شخص رییس جمهور، سال ۱۳۹۹ به نام سال «همبستگی و اصلاحات» نامگذاری شد.»
این در حالی است که زبان‌های بلوچی، پشه‌ای، نورستانی، شغنانی، پامیری، اورمری، ترکمنی و قزاقی نیز در کشور ما گویشورانی دارد.

کد خبر: 62468