دو نفجار جداگانه در غرب شهر کابل دست کم ۳ کشته و ۱۰ زخمی برجای گذاشت. این دو انفجار با فاصله اندک زمانی در ساحه سرکاریز و پل سوخت در غرب شهر کابل رخ داد.

به گزارش خبرگزاری دید، فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پولیس کابل می‌گوید که در دو انفجار جداگانه در مربوطات ناحیه‌های ششم و سوم شهر کابل سه غیر نظامی کشته و ۱۰ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

این دو انفجار شام امروز یک‌شنبه (۲۴ حوت) با فاصله‌ اندک زمانی در ساحه‌ پل سوخته‌ مربوط ناحیه‌ ششم و ساحه‌ سرکاریز مربوط ناحیه‌ سوم در غرب شهر کابل رخ داده است.

سخنگوی پولیس کابل در مورد نوعیت هر دو انفجار چیزی نگفته، اما شاهدان عینی گفته‌اند که در هر دو رویداد دو عراده موتر نوع تونس هدف انفجار ماین مقناطسی قرار گرفته است.

فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت هر دو رویداد را بر عهده نگرفته است.

کد خبر: 87225