ما در ایتلاف ملی خودمان را مکلف می دانیم که جلو هرنوع اقدامی را که باعث شکل گیری یک پارلمان و یا یک حکومت غیر مشروع شود، بگیریم و به این اساس در برابر هر بی تعهدی در قبال تصامیم اعلان شده از سوی حکومت و کمیسیون، در هر مرحله ای از انتخابات که شفافیت و عدالت را قربانی تمامیت خواهی یک تیم خاص کند می ایستیمایتلاف ملی بزرگ افغانستان عصر امروز با نشر اعلامیه ای گفته است که با تمکین حکومت و کمیسیون انتخابات در برابر خواست و طرح احزاب سیاسی مبنی بر استفاده از بایومتریک رای دهندگان در روز انتخابات، تغییر نظام انتخاباتی و زمینه سازی برای نظارت تاثیرگذار احزاب در روند انتخابات، این ایتلاف دروازه های دفاتر ولایتی و مرکزی کمیسیون انتخابات را باز می کند، ولی هشدار داده است که همچنان در برابر تقلب، مهندسی و دستکاری روند و نتایج آرا ایستاده خواهد شد.
متن کامل اعلامیه:

اعلامیه ایتلاف ملی بزرگ افغانستان در مورد پذیرش بایومتریک رای دهندگان و زمینه سازی نظارت تاثیر گذار احزاب و جریان های سیاسی و جامعه مدنی از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات

ایتلاف ملی بزرگ افغانستان باور دارد که مردم افغانستان، زمانی صاحب یک دولت مشروع می شوند که ارکان آن دولت، در نتیجه انتخابات شفاف و عادلانه شکل گرفته باشد.
احزاب و جریان های سیاسی از ماه ها قبل طی چندین اعلامیه و نشست خبری اذعان کردند که تقلب گسترده در ثبت نام رای دهندگان صورت گرفته است و ما از طرح اصلاحی احزاب که ضامن یک انتخابات شفاف و عادلانه بود، حمایت همه جانبه کردیم و با افشاگری گسترده اسناد تقلب ثابت کردیم که انتخابات مبتنی بر این پروسه، نمی تواند شفاف باشد.
ما در تمام مراحل اقداماتمان درب مذاکره و گفت و گو برای شفاف سازی پروسه را با حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات بازگذاشتیم و پیوسته تاکید کردیم که نباید حکومت دیدگاه احزاب، جریان های سیاسی و جامعه مدنی را در امور مملکت نادیده بگیرد. پس از عدم تمکین حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات به خواست های مشروع و اصلاحی ایتلاف بزرگ ملی در مورد انتخابات، ما در مرکز و ولایات کشور دست به اقدامات مدنی گسترده زدیم و برنامه داشتیم که اعتراضاتمان را سرتاسری و گسترده تر کنیم که خوشبختانه حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات مطابق خواست مردم، تصمیم بر استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات پیش رو و همچنان زمینه سازی نظارت تاثیرگذار احزاب سیاسی و جامعه مدنی، از تمام پروسه های انتخابات که دو خواست عمده ایتلاف ملی بزرگ بود، گرفتند.
ایتلاف بزرگ ملی درعین حال که از این تصمیم حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات استقبال می کند و به نشان حسن نیت، اقدامات مدنی اش را متوقف می نماید، از حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات در خواست می کنیم که هرچه زود تر جزئیات میکانیزم تطبیق بایومتریک و زمینه سازی نظارت را به مردم افغانستان اعلان نمایند و همچنان به خواست معقول احزاب و جریان های سیاسی در مورد تغییر نظام انتخاباتی از سیستم ناکارامد SNTV به MDR که زمینه برگزاری یک انتخابات عادلانه و با مشروعیت بالا را فراهم می کند، نیز لبیک بگویند.
ما صمیمانه از مردم باعزت افغانستان و از هواداران و اعضای خود در احزاب و در ایتلاف ملی بزرگ تشکر، قدر دانی و ستایش می کنیم که در طی ماه های گذشته باوجود تهدیدها و خطرهای جانی به دعوت ما لبیک گفتند و از طرح احزاب به حیث یک بسته اصلاحی و داعیه ملی حمایت همه جانبه کردند. ما در ایتلاف ملی خودمان را مکلف می دانیم که جلو هرنوع اقدامی را که باعث شکل گیری یک پارلمان و یا یک حکومت غیر مشروع شود، بگیریم و به این اساس در برابر هر بی تعهدی در قبال تصامیم اعلان شده از سوی حکومت و کمیسیون، در هر مرحله ای از انتخابات که شفافیت و عدالت را قربانی تمامیت خواهی یک تیم خاص کند می ایستیم و از سوی ما، با اقدامات گسترده مبتنی بر جلوگیری از تقلب، روبرو خواهد شد.
و من الله توفیق
ایتلاف ملی بزرگ افغانستان ۲ میزان ۱۳۹۷- کابل


کد خبر: 35511