تجربه در این چند سال اخیر ثابت کرده است که این نهاد، یک آدرس مستقل نیست و صلاحیت ندارد در مسئله مذاکره و صلح با مخالفان مسلح، حرف اول و آخر را مطرح کند.


حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور در دو سال اخیر درگیر گفت‌وگوهای صلح با گروه طالبان است. تاکنون گامی جدی و موثر در این حوزه برداشته نشده و گروه طالبان بیشتر از هر زمان دیگر قوت گرفته است.
گزارش تازه سیگار نشان می‌دهد که گروه طالبان در بیشتر نقاط کشور تسلط دارد. رییس جمهور هر چند تلاش می‌کند که مخالفان مسلح دولت دست از تفنگ بردارند و با حکومت آشتی ملی کنند، اما تاکنون این سعی و تلاش بی‌نتیجه بوده است و طالبان به پیشنهادات صلح حکومت پاسخ رد داده‌اند.
به باور نویسنده، روند گفت‌وگو با طالبان به منظور پایان نبرد در کشور در گام نخست نیاز به شفافیت‌سازی دارد. این روند بسیار پرسش برانگیز است و درعین حال پیچیده.
شورای عالی صلح به منظور گفت‌وگو با مخالفان مسلح دولت در حکومت حامد کرزی رییس جمهور پیشین ایجاد شد. فراهم کردن زمینه گفت‌وگو میان حکومت و طالبان از مسئولیت‌های این شورا بود. هزینه‌های هنگفت وقف شورای عالی صلح می‌شود. در این صورت شورای عالی صلح باید زمینه گفت‌وگو با طالبان را فراهم کند.
تجربه در این چند سال اخیر، ثابت کرده است که این نهاد یک آدرس مستقل نیست و صلاحیت ندارد در مسئله مذاکره و صلح با مخالفان حرف اول و آخر را مطرح کند.
در موجودیت شورای عالی صلح چه نیاز است که زلمی خلیلزاد، از سوی ایالات متحده امریکا به عنوان رهبری کننده گفت‌وگوهای صلح با طالبان در افغانستان بیاید و معرفی شود.
ماموریت آقای خلیلزاد در پروسه گفت‌وگو با طالبان تا این جای کار فراوان پرسش برانگیز است. بسیاری‌ها گمان می‌کنند که او یک ماموریت پنهان دارد تا موضوع صلح در کشور.
شوربختانه در اظهارات رسمی مقامات حکومت افغانستان و امریکایی‌ها هیچ گونه سخن روشن و شفاف وجود ندارد. گاه سخن از قوه قهریه و گاه هم موضع خیلی ملایم.
نشست صلح افغانستان که قرار بود مدت‌ها پیش در روسیه برگزار شود به تعویق افتاد. هر چند این روزها برگزاری این نشست یک بار دیگر مطرح می‌شود، اما هنوز هم تاریخ و چگونگی اجرای آن تکلیف ناروشن و مجهول دارد.
برگزار نشدن نشست صلح افغانستان در روسیه از جمله مواردی است که نشان می‌دهد که روند گفت‌وگو با طالبان بسیار تاریک است و نیاز به شفاف سازی دارد.
اختر سهیل- خبرگزاری دید


کد خبر: 37139