انوارالحق احدی رییس جبهه ملی نوین که به تازه‌گی از ایتلاف ملی بزرگ جدا شده است، به دیدار گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز رفته است.


انوارالحق احدی رییس جبهه ملی نوین که به تازه‌گی از ایتلاف ملی بزرگ جدا شده است، به دیدار گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز رفته است.
گفته می‌شود که آقای احدی با حکمتیار در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده رایزنی کرده است.
اما یک منبع به خبرگزاری دید، خبر می‌دهد که آقای احدی با رهبر حزب اسلامی در باره انتخابات ریاست جمهوری رای زنی کرده، ولی با حزب اسلامی به توافق نرسیده است.
این منبع تاکید می‌کند که خواست آقای احدی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است.
پیشتر یکی از اعضای ایتلاف ملی بزرگ نیز در واکنش به خروج آقای احدی از این ایتلاف، نوشته بود که او بالای حمایت ایتلاف از نامزدی‌اش در انتخابات حساب کرده بود.


کد خبر: 37362