شکوهمند- خبرگزاری دید
به تازگی سفارت امریکا در کابل اعلام کرد که گروه طالبان خواستار رهایی هفت هزار زندانی دیگر این گروه از زندان‌های حکومت افغانستان است، این سفارت همچنین گفته‌ است که رهایی این زندانیان نیز بخشی از توافقی است که طالبان با امریکا در ماه فبروری امضا کرده‌اند. اشاره سفارت امریکا به جزء توافق ماه فبروی بودن رهایی ۷ هزار زندانی جدید، در واقع تلویحاً این انقیاد را برای دولت افغانستان گوشزد کرد که رهایی آنان الزامی است؛ اما باید مد نظر داشته باشیم که مطرح شدن این موضوع در مقطع حساس کنونی که دو هیئت در دوحه روی کارشیوه و اصول مذاکرات به توافق رسیده‌اند و همچنان نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز برگزار شده، می‌تواند با مدیریت درست و ایستادگی قاطع، از تهدید تازه به فرصت طلایی مبدل شود.

در رهایی ۵ هزار زندانی گروه طالبان، دولت افغانستان به کمترین امتیاز بسنده کرد. امتیازی که آغاز گر گفت‌وگوهای مستقیم میان افغانی بود، اما طالبان امتیازات بی‌شمار از جمله داشتن توافقنامه صلح با امریکا، مطرح شدن به عنوان یک گروه سیاسی مشروع و حمایت دولت ترامپ را دریافت کردند. اکنون نیز گروه طالبان در پی اجرای دوباره همان تاکتیک در میدان مانور مذاکرات صلح است.
اما در دوره قبلی دولت نیاز داشت که تهدید رهایی زندانیان طالبان را به جان بخرد؛ زیرا نه شورای عالی مصالحه ملی تشکیل، نه مذاکرات میان‌افغانی آغاز و نه کنفرانس بین‌المللی جنوا برگزار شده بود. دولت افغانستان برای ابراز حسن نیت و نشان دادن تمایل برای مصالحه به جامعه جهانی، از یک طرف و همچنان حضور طالبان در میز مذاکره از جانب دیگر، حاضر شد که آن پنجهزار تن را رها سازد، ولی اکنون وضعیت متفاوت است. کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تشکیل شد که به معنی انسجام و اجماع و اتحاد نیرومند صف نظام در برابر طالبان است، کنفرانس جنوا گذشته و تعهد جامعه جهانی هم گرفته شده است و مهمتر از آن این که تیم جدید در دولت امریکا متمایل نیست از این بیشتر به طالبان امتیاز بپردازد.
خواست اساسی دولت و جامعه افغانستان آتش‌بس فراگیر است، ۷ هزار زندانی طالبان اهرم فشار خوبی است و دولت باید این تهدید را مبدل به فرصت طلایی در راستای انقیاد گروه طالبان به آتش‎بس بسازد.
ترامپ تا یک ماه دیگر از کاخ سفید خدا حافظی می‌کند، به تبع آن تیم سیاست خارجی و پنتاگون نیز مبدل می‌شود و طالبان زلمی خلیلزاد را از دست می‌دهند، در این سناریو، دولت افغانستان هم از نگاه درونی، هم از نگاه منطقه‌ای و هم از نگاه جهانی در موقعیت برتر قرار گرفته است.
اعلام درخواست رهایی ۷ هزار زندانی دیگر طالبان تاکتیکی است که دولت ترامپ در آخرین روزهای حیاتش به اجرا گذاشته تا سناریوی معامله با طالبان به سکانس آخر برسد، اما این طرف دولت افغانستان نه ملزم به رهایی این زندانیان است و نه در آخرین لحظات حیات خویش به سر می‌برد، دولت افغانستان وقت کافی دارد تا این موضوع را خوب سبک و سنگین کرده و تهدیدی جدی را به فرصت عظیم در جهت آتش‌بس فراگیر مبدل کند.

کد خبر: 80769