پولیس هند از بازداشت ۹ شهروند افغانستان به جرم قاچاق هرویین در میدان هوایی اندیرا گاندی خبر داد.

پولیس هند از بازداشت ۹ شهروند افغانستان به جرم قاچاق هرویین در میدان هوایی اندیرا گاندی خبر داد.
به نقل از بزنس استندرد، پولیس هند گفته که تاکنون ۱۷۷ «کپسول» هرویین، در چندین نوبت از شکم این افراد توسط اداره کنترول مواد مخدر هند کشف شده است.
مقدار هیرویین به دست آمده معادل ۱ کیلو و ۶ صد گرام است.
افراد بازداشت شده، نخست از کابل به قندهار رفته و سپس از این ولایت از طریق شرکت هوایی آریانا-افغان به دهلی نو سفر کرده‌اند.
به گفته‌ پولیس هند، این افراد بعد از بازداشت به شفاخانه انتقال یافته و در آنجا کپسول هیرویین از شکم‌شان بیرون شده آورده شده است.

کد خبر: 62335