با توجه به مسایل بالا و این که افغانستان کشور استثناها است، اگر قضایا همین گونه سیر کند، بعید نیست که در یک ۵ میزانی دیگر یا هر تاریخی که خواهد بود، گروه طالبان بار دیگر کابل را اشغال کرده و تمام دستاوردهای ۱۷ساله اخیر را یک روزه به فنا دهد.


درست روز پنجم میزان سال ۱۳۷۵ خورشیدی دولت مجاهدین به رهبری استاد ربانی از کابل بیرون شده و این شهر از سوی گروه طالبان اشغال شد. طالبان در ساعات نخستین اشغال به مقر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل رفته و داکتر نجیب، آخرین رییس نظام کمونستی کشور را همراه با برادرش بیرون کردند.
آنان، داکتر نجیب و برادرش را شکنجه کرده، کشتند و اجساد شان را در چارراه آریانا به دار آویختند.
پس از آن واقعه و جنایاتی که این گروه در زمان اشغال کابل انجام داد، رفته رفته موسیقی، تیاتر، سینما، تلویزیون، تحصیل برای دختران و آموزش علوم مدرن برای پسران ممنوع شده و افغانستان سفری را به قرون وسطی تجربه کرد.
پنج سال سلطه طالبان بر کابل و بخش‌‌های زیاد کشور، توام بود با اختناق سیاسی، مدنی، جنسیتی، مذهبی و قومی که همه مردم از آن دوران به بدی یاد کرده و خاطرات تلخی در ذهن دارند.
گذشته از این مسایل، اشغال کابل توسط طالبان کشور را برای سال‌های زیادی به عقب برده و در این عصر اگر از یک کشور دیگر وارد افغانستان می شدی، گویی مسافر زمان بوده‌ای و به قلب قرون وسطی سفر کرده‌ای.
در همین زمان اشغال طالبان بود که کشور به پناه‌گاه امن تروریستان مبدل شده و کشت مواد مخدر تبدیل به یک هیولای جهانی شد.
اکنون ۲۱ سال از اشغال کابل توسط گروه طالبان می‌گذرد و حکومت این گروه دیگر در ارگ فرمان نمی‌راند، ولی تهدید طالبان همچنان باقی بوده و سیر تحولات امنیتی نشان می‌دهد که این گروه دوباره قوت گرفته و به بزرگترین تهدید علیه نظام کنونی مبدل شده است.
در سال‌های پیش از ۲۰۱۴ جنگجویان این گروه چیزی در حدود ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شد، ولی اکنون یک گزارش نیویارک تایمز حاکی است که این گروه ۶۰هزار سرباز در اختیار دارد و همه روزه از روستاها سربازگیری می‌کند.
از سوی دیگر، برخی حلقات در نظام کنونی با حس قومی نسبت به این گروه نگریسته و زمینه را برای رهایی سران زندانی آن فراهم کرده و جان سربازان نیروهای امنیتی را در برابر آنان معامله می‌کنند.
دو رییس جمهور کشور آنان را برادر خطاب کرده و حتا رییس جمهور غنی در یک مصاحبه به «وایس‌نیوز» گفت که از شنیدن خبر تلفات طالبان دلش به درد می‌آید.
با توجه به مسایل بالا و این که افغانستان کشور استثناها است، اگر قضایا همین سیر را طی کند، بعید نیست که در یک ۵ میزانی دیگر یا هر تاریخی که خواهد بود، گروه طالبان بار دیگر کابل را اشغال کرده و تمام دستاوردهای ۱۷ساله اخیر را یک روزه به فنا دهد.
شکوهمند- خبرگزاری دید


کد خبر: 35625