مشاور رییس جمهور در روابط عامه و امور استراتژیک اظهار داشت که لیست اشتراک کنندگان در نشست پکن نهایی شده و هیئت مختصر متشکل از تمام اقشار افغانستان زیر چتر حکومت در این نشست اشتراک خواهد کرد.

مشاور رییس جمهور در روابط عامه و امور استراتژیک اظهار داشت که لیست اشتراک کنندگان در نشست پکن نهایی شده و هیئت مختصر متشکل از تمام اقشار افغانستان زیر چتر حکومت در این نشست اشتراک خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری دید، وحید عمر مشاور رییس جمهور در روابط عامه و امور استراتژیک دقایقی قبل در یک نشست خبری گفت که پیش‌شرط حکومت افغانستان برای مذاکرات صلح، آتش‌بس از سوی طالبان است.
عمر افزود: طالبان با اعلام آتش‌بس اراده و استقلال خود را برای مذاکرات صلح نشان دهند.
وی با بیان این که چگونگی صلح برای حکومت افغانستان مهم است، تصریح کرد: حکومت خواستار انحصار پروسه صلح نیست، بلکه می‌خواهد با یکپارچگی و یکصدایی و اتحاد نظر بین افغا‌ن‌ها محور پروسه صلح باشد.
مشاور رییس جمهور در روابط عامه و امور استراتژیک اظهار داشت: لیست اشتراک کنندگان در نشست پکن نهایی شده و هیئت مختصر متشکل از تمام اقشار افغانستان زیر چتر حکومت در این نشست اشتراک خواهد کرد.
وحید عمر با بیان این که حکومت مانع معامله‌ای با دیدگاه پیچیده تحت نام صلح است، گفت: خط سرخ حکومت صلح پایدار و با عزت برای مردم افغانستان می‌باشد.
عمر همچنین افزود که طرف مذاکره با طالبان، حکومت افغانستان است و آدرس دومی در این مورد وجود ندارد.

کد خبر: 58127