خانواده

۱۰ هزار کودک در هرات مشغول انجام کارهای شاقه است!

مسئولان در هرات از مشغول بودن حدود ۱۰ هزار طفل به انجام کارهای شاقه در این ولایت خبر داده و از برنامه‌هایی به خاطر جلوگیری از افزایش این‌گونه اطفال سخن می‌زنند

ادامه مطلب