خانواده

بد جنسی با اطفال؛ دختر یا پسر چه فرق دارد؟

تفاوت گذاشتن بین پسر و‌ دختر خشونت علیه‌ِ هردو است. هم دختر و‌هم پسر. چون کودکان در دنیای جدید موشکافانه به همه چیز می‌نگرند و قدرت تحلیل و بررسی دارند و تقسیم عادلانه و ناعادلانهٔ محبت را متوجه می‌شوند

ادامه مطلب

۱۰ هزار کودک در هرات مشغول انجام کارهای شاقه است!

مسئولان در هرات از مشغول بودن حدود ۱۰ هزار طفل به انجام کارهای شاقه در این ولایت خبر داده و از برنامه‌هایی به خاطر جلوگیری از افزایش این‌گونه اطفال سخن می‌زنند

ادامه مطلب