طنز

زمین‌لرزه در امریکا و آغاز جنگ سوم جهانی؛ نسخه «نوستراداموس» برای ۲۰۱۹

برخی مفسرین و علاقه‌مندان به رباعیات «نوستراداموس» پزشک فرانسوی با آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی بار دیگر به سراغ او رفتند تا نسخه « پیشگویی‌» برای این سال را از رباعیات او استخراج کنند

ادامه مطلب

دموکراسی به سیاق متفکران جهان/ ایهالشرکا، مردم را گوسفند فرض کنید!

طوری برنامه‌ریزی کنید که مردم از صبح تا شب بدوند و آخر شب هم نرسند. مردم اگر مایحتاج خود را آسان به دست بیاورند، اگر وقت اضافه داشته باشند، عصیان می‌کنند، بداخلاقی می‌کنند و به فکر اعتراض و دشمنی و این حرف‌ها می‌افتند

ادامه مطلب

مکالمه تیلفونی والی صیب با رییس صیب!

راویان اخبار نقل کردندی که استماع این جیغ ملکوتی چنان در درون اثر کرد مر داوود جان را که تاکنون در حالت سجود افتادندی و بر نخواستندی مگر به جیغ دیگر از حنجره رییس صیب

ادامه مطلب

باید امیدوار بود، محمد خان هم تقبیح کرد

می‌گویند اسطوره و شخصیت تاثیرگذار او در سیاست، انجینر محمد خان است. مکرون سیاستمدار نرم اروپا، همیشه از محمدخان الگو برداری می‌کرده، آن‌هم به دلیل نرم بودن و سیاست بسیار مهین و سکوت سنگین محمد خان در رابطه با مسائل کشور

ادامه مطلب

وضعیت چطور اس؟

غنی: می‌گفتند که فردا پرواز می‌کنین طرف ما. از کدام مسیر می‌آیین؟
دوستم: باز می‌آیم بخیر. تو و اتمر اوقه روی نماندین که حالی مسیر پرواز خوده هم بره تان بگم
غنی: جنرال صیب، هر روز ده نشست کابینه که چوکی تو ره خالی می‌بینم خیلی متاسف می‌شوم. خدا خانه ظالم ره خراب کنه…

ادامه مطلب