ارگ؛ روایتی از ناگفته‌ها

ارگ؛ روایتی از ناگفته‌ها

بنده از آدرس جهاد و مقاومت در این جلسه حضور دارم و جناب مارشال صاحب بزرگ و افتخار ما هستند. خود مارشال صاحب می‌داند که مردم شمالی و فرماندهان آن پاسداران خط اول جهاد و مقاومت بودند چنانچه دو برادرم در این راه شهید شده‌اند…

ادامه مطلب